FAQs Complain Problems
"समृद्द गाउँपालिका हाम्रो अभियान सबै सुखी र खुसी रहौं यहि हाम्रो पहिचान"

 

रौता पोखरी,चिसापानी वडा नं ६

Read More

ओडारे झरना

Read More

माझखर्क

Read More

जन प्रतिनिधि

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
अधिकृत छैटौं
स्वास्थ्य इकाई प्रमुख
अधिकृत छैटौं
इन्जिनियर
सि.अ.हे.ब
कृषि शाखा प्रमुख
सूचना प्रविधि अधिकृत / सूचना अधिकारी
लेखापाल
खा.पा.स.टे
आ.ले.प पाचौं
प्रा.स(शिक्षा प्रशासन)
ना.सु
सव इन्जिनियर
कम्प्युटर अपरेटर
एम.आई.एस अपरेटर(पंजीकरण)
सामी टिम लिडर
सहायक महिला विकास निरीक्षक
ना.प.स्वा.प्रा
प्राविधिक सहायक(रोजगार सेवा केन्द्र)
फिल्ड सहायक(पंजीकरण)
फिल्ड सहायक(पंजीकरण)
उद्यम विकास सहजकर्ता
उद्यम विकास सहजकर्ता
कार्यालय सहयोगी

सेवाहरु

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- मिलाएर आएको खण्डमा सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानीय पन्जिकाधिकारी(वडा सचिब)
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- १५०
आवश्यक कागजातहरुः-

प्रतिलिपि

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- प्रकृया मिलाई आएको खण्डमा सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानीय पन्जिकाधिकारी(वडा सचिब )
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र सम्म निसुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

सुचकको नागरिकताको प्रतिलिपि यदि अदालतबाट भएको हो भने सम्बन्ध बिच्छेद भएको फैसलाको प्रतिलिपि

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- प्रकृया मिलाई आएको खण्डमा सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानीय पन्जिकाधिकारी (वडा सचिब)
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र सम्म निसुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

नागरिकताको प्रतिलिपि

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- प्रकृया मिलाएर आएको खण्डमा सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानीय पनिजिकधिकारी (वडा सचिब)
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र निसुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

मृतकको नागरिकताको प्रतिलिपि ,सुचकको नागरिकताको प्रतिलिपि

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- ३५ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानीय पन्जिकाधिकारी (वडा सचिब)
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र निसुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

दुलाहा/दुलहीको नागरिकताको फोटोकपी,हाल खिचेको पासपोर्ट साईजको फोटो वा अदालतवाट भएको भए अदालतले दिएको नाता कायम प्रतिबेदन

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- प्रकृया मिलाई आएको खण्डमा सोहीदिन
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानीय पन्जिकाधिकारी (वडा सचिब)
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

बाबुआमाको नागरिकताको फोटोकपी वा बच्चालाई VCG खोप लाको कार्डको फोटोकपी वा स्वास्थ्य चौकीमा जन्म भए जन्मको प्रतिबेदन 

 

जानकारी