FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
रौतामाई गाउँपालिका स्थानीय कार्यपुस्तक कक्षा ५ ८०/८१ 05/12/2024 - 12:37
रौतामाई गाउँपालिकाको स्थानीय पाठ्यक्रम ८०/८१ 05/12/2024 - 12:19 PDF icon रौतामाई गाउँपालिकाको पहिचान स्थानीय पाठ्यक्रम कक्षा १-५ .pdf
रौतामाई गाउँपालिकाको पहिचान स्थानीय कार्यपुस्तक कक्षा १ ८०/८१ 04/08/2024 - 15:18
रौतामाई गाउपालिकाको स्थानीय कार्यपुस्तक कक्षा २ ८०/८१ 04/08/2024 - 15:13
रौतामाई गाउँपालिकाको १० वर्षे शिक्षा योजना ८०/८१ 01/19/2024 - 00:00 PDF icon गाउँ शिक्षा योजना (1).pdf
२०७९/८० को योजना बजेट तथा कार्यक्रमहरुको वार्षिक समिक्षा ८०/८१ 11/09/2023 - 00:00 PDF icon samiksha barsik bajet.pdf
आ.ब 2079/80 अन्तिम किस्ता सामाजिक सुरक्षा भत्ता विवरण ७९/८० 07/14/2023 - 14:41
म.ले.प. विवरण ७९/८० 05/29/2023 - 00:00 PDF icon audit report.pdf
घुम्ती सेवा सम्बन्धी सूचना ७९/८० 01/04/2023 - 00:00 PDF icon ghmunti sewa abhilekh.pdf