FAQs Complain Problems

पूर्व कर्मचारी

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
पर्शुराम दाहाल प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत parsuramd25@gmail.com ९८५११११६०६
योगेन्द्र राज गुरुङ प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत rajyogen2012@gmail.com 9843270126
बिष्णु खत्री अधिकृत छैटौं योजना शाखा kcbishnu27@gmail.com 9852835583
इन्द्र पोख्रेल अधिकृत छैटौं आ.प्र. शाखा ९८४१७००२४८
माधव राउत अधिकृत छैटौं कृषि शाखा ९८५२८३५५५८
चन्द्र बिर गुरुङ रोजगार संयोजक प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम linkwithchandra@gmail.com 9860434190
हिमा खड्का सहायक पाचौं प्रशासन ९८६०९७४७३७
अनिल पोख्रेल प्रा.स(शिक्षा प्रशासन) शिक्षा anilpokhrel193@gmail.com 9849821206
रमण चौधरी सव इन्जिनियर प्राबिधिक शाखा ९८०४०५७९७५
सुबास चन्द्र लेखी असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर प्राविधिक शाखा ९८४२८११५९७,९७४३१०४२२१
गिता नेपाल कार्यालय सहयोगी
सुदर्शन भट्टराई ना.सु ९८४२५५३८४६८
रमित चौधरी कार्यालय सहयोगी