FAQs Complain Problems
"समृद्द गाउँपालिका हाम्रो अभियान सबै सुखी र खुसी रहौं यहि हाम्रो पहिचान"

 

भुपिन्द्र बहादुर थापा

ईमेल: 
rautamairm@gmail.com
फोन: 
9841311331