FAQs Complain Problems
"समृद्द गाउँपालिका हाम्रो अभियान सबै सुखी र खुसी रहौं यहि हाम्रो पहिचान"

 

रोजगार संयोजक र रोजगार सहायक पदको संक्षिप्त सूची साथै परिक्षा मिति प्रकाशन सम्बन्धि सूचना!!!

आर्थिक वर्ष: